Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński