Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński