Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński