Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński