Uroczystości Matki Boskiej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski – Jasna Góra

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki