Uroczystości 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00