Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

10 LISTOPADA 2020
ks. Łukasz Antczak

Uroczysta Msza św. w bazylice katedralnej rozpocznie się o godz. 11.30.