Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Kościół pw. Świętego Ducha w Łowiczu – godz. 10:00