Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński