Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

18 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński