Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

18 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Rozpoczęcie obchodów w kościele pw. Świętego Ducha w Łowiczu o godzinie 10.00.