Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

23 SIERPNIA 2021
Krzysztof Zwoliński

Rozpoczęcie o godz. 10.00 w  kościele pw. Świętego Ducha w Łowiczu a następnie procesja do Bazyliki katedralnej. Tu zostanie odprawiona uroczysta Msza św.