Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji

23 SIERPNIA 2021
Krzysztof Zwoliński