Uroczystość św. Wiktorii – głównej Patronki Diecezji Łowickiej

29 PAźDZIERNIKA 2018
E. K.

Rozpoczęcie uroczystości – o godz. 10.00 w kościele pw. Świętego Ducha w Łowiczu