Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki