Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)

-Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra

-Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej

-Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej

-Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich