Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński