Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

– (jeżeli odbędzie się beatyfikacja) ogólnopolskie dziękczynienie za dar beatyfikacji Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego