Udział żołnierzy w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

1-6 sierpnia