Trzecie Diecezjalne Spotkanie Młodych

6 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Błonia Łowickie – Muszla koncertowa. Rozpoczęcie o godz. 10.00