Taca na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

15 LUTEGO 2018
ks. Łukasz Antczak

Tacę należy przekazać na konto KDŁ: 62 1240 3347 1111 0000 2865 5550 lub WSD: 30 1050 1461 1000 0090 6869 0891