Taca na Dom Kapłana Seniora

4 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

Należy przekazać na konto KDŁ:  62 1240 3347 1111 0000 2865 5550