Sympozjum Naukowe w gmachu WSD

29 KWIETNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

„Bóg obecny i czczony w rodzinach”

Początek, godz. 10.00