Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (katedra polowa WP)

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki