Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński