Święto Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński