Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński