Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie i katedrach)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński