Święto Patronalne Służby Ochrony Państwa

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński