Święcenia Prezbiteratu

21 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński

Msza św. o godz. 10:30 w bazylice katedralnej w Łowiczu.