Święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej

29 KWIETNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Msza św. o godz. 10.30