Święcenia kapłańskie

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński