Święcenia kapłańskie

5 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński