Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Tydzień Misyjny (24-30 października)