Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński