Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji

22 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński