Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński