Spotkanie z proboszczami przed wizytacją biskupa

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński