Spotkanie tworzącej się Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

3 PAźDZIERNIKA 2018
ks. Łukasz Antczak

Wyższe Seminarium Duchowne, 20 października 2018, godz. 1000.

Więcej informacji – ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej, tel. 46 837 62 66