Spotkanie Sióstr Przełożonych

26 WRZEśNIA 2019
E. K.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 u Ojców Pijarów w Łowiczu.