Spotkanie Sióstr Przełożonych

2 MAJA 2019
E. K.

W maju spotykamy się u Sióstr Nazaretanek w Żdżarach.

Rozpoczęcie o godzinie 9.30.