Spotkanie Sióstr Przełożonych

27 MARCA 2019
E. K.

Spotkanie odbędzie się u Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa w Chrustach.

Początek spotkania o godz. 9.30.