Spotkanie Sióstr Przełożonych

8 MARCA 2019
E. K.

Spotkanie odbędzie się 16 marca br. u Ojców Pijarów. Początek spotkania o godz. 9.00.

Adoracja i Msza św. w kościele Ojców Pijarów, później przejście do szkoły.