Spotkanie Sióstr Przełożonych

14 WRZEśNIA 2018
E. K.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 u Ojców Pijarów w Łowiczu.