Spotkanie Rady Kapłańskiej

21 KWIETNIA 2022
ks. Roman Sękalski

godz. 10.00