Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński