Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim

15 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński