Spotkanie Diecezjalnej Rady Ekonomicznej

27 LISTOPAD 2017
ks. Łukasz Antczak

Rozpoczęcie o godz. 10.00  na plebanii parafii Wysokienice.