Spotkanie Diecezjalnej Rady Ekonomicznej

6 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Rozpoczęcie o godz. 10.00 w parafii farnej w Rawie Mazowieckiej.