Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

8 PAźDZIERNIKA 2018
ks. Łukasz Antczak

Spotkanie odbędzie się w sali multimedialnej w Domu Biskupa Łowickiego. Rozpoczęcie o godz. 10.00

 

Ks. dr Bogdan Zatorski