Spotkanie Delegatów Synodalnych rejonu rawskiego

28 STYCZNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

Spotkanie Delegatów Synodalnych rejonu rawskiego – godz. 19:00