Sesja misjologiczna i ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych (Jasna Góra)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński