Rocznica sakry i ingresu do katedry łowickiej Biskupa Ordynariusza

23 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński