Rocznica Powstania „Solidarności” – Bazylika św. Brygidy w Gdańsku

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński