Promocja lektorska

9 WRZESIEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, godz. 16.00