Prawdopodobna beatyfikacja Sł. Bożego ks. Jana Machy w ramach pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej – Piekary Śląskie

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński